Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Duurzaamheid

Onze strategie

We streven ernaar een uniek diepvriesgroenten bedrijf te zijn met gezonde operationele resultaten. We telen en produceren gezonde producten met respect voor de natuur en verbeteren de sociale normen in alle facetten van ons bedrijf.

 

 

Pinguin - een unieke Pinguin

Wat Pinguin onderscheidt? Onze passie voor de producten. Onze 50 jaar ervaring en know-how. Onze duurzame relatie met de landbouwers  gedurende al die jaren. Onze aanwezigheid wereldwijd, en tegelijk lokale aanpak. En vooral onze mensen die zich dagelijks onverdroten inzetten om klanten wereldwijd te voorzien van een ruim assortiment top kwaliteit groenten en fruit,  met een flinke portie dienstverlening: snel en flexibel.

 

Prosperity - .... met gezonde operationele resultaten

Noliko, Univeg, Peatinvest en Pinguin varen allemaal onder dezelfde vlag van het beursgenoteerde Greenyard Foods. Greenyard Foods telt ruim 8,150 medewerkers in 27 landen wereldwijd. Samen realiseert de groep een omzet van bijna 4 miljard euro. Dit maakt de groep een unieke n°1op wereldvlak  in fruit en groenten. Als onderdeel van Greenyard Foods zijn we ervan overtuigd dat we de basis hebben voor verdere winstgevende groei in de komende jaren.

 

Product - Telen en produceren van gezonde producten,

Voldoende groenten en fruit eten is de evidente weg naar een gezonde levensstijl. Wij telen en produceren producten die helpen om deze weg te volgen.  Wij oogsten op het ritme van de natuur. De natuur beslist wanneer onze groenten en fruit oogstklaar zijn en net op dàt moment diepvriezen wij deze gezonde ingrediënten “vast” tot op het moment dat u er wenst van te genieten. Al onze producten zijn 100% puur natuur, zonde additieven, het jaar rond beschikbaar, reeds gewassen, geschild en gesneden, perfect te doseren, tijdsbesparend, vol smaak en voedselverspilling is bij onze producten niet aan de orde.

7 productgroepen die beantwoorden aan de noden van vandaag: groenten, groenten mix, fruit, kruiden, biologische groenten, pasta&rijst en culinaire bereidingen die het leven gemakkelijker maken voor de consument.

 

Planet - ... met respect voor de natuur

Pinguin controleert  doorlopend de verwerkingsprocessen en ontwikkelt continu  nieuwe initiatieven met het oog op een duurzame beheersing van de lange en complexe keten van teelt tot marktklaar product.

Een duurzame landbouw vormt hiertoe uiteraard de basis. Op internationaal niveau werken de agronomen aan diverse projecten. Zo onderzoeken ze of via satelliet en met drones de stand dichtheid van gewassen kan worden gemeten, om aansluitend de bemesting en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op de onderzochte percelen aan te passen.

 

Placeholder full width image

Alle productiesites leveren zware inspanningen om het verbruik van grondstoffen, water en energie te reduceren. Ons doel is om ons energieverbruik met 20% te reduceren tegen 2020. De Engelse vestiging van Pinguin slaagde erin om het aandeel niet-gerecycleerd afval tot nul te reduceren. En dit voorbeeld wordt ondertussen actief nagestreefd in alle andere fabrieken. En we zijn fier lid van NexTrust, een een consortium van 30 toonaangevende Europese experten inzake logistieke samenwerking. Om een hoog niveau van duurzaamheid te bereiken, zal NexTrust niet alleen vrachtvolumes bundelen en consolideren, maar het vervoer ervan tegelijk verschuiven van louter wegtransport naar een combinatie van spoor- en waterwegen. De pilootcases behandelen een breed spectrum aan aspecten binnen de volledige toeleveringsketen over meerdere industrietakken heen. NexTrust verwacht dat de pilootprojecten het aantal leveringen met 20% zullen verminderen. De verschuiving naar de combinatie van verschillende transportmodaliteiten zal de uitstoot van broeikasgassen naar verwachting met 50% doen dalen. De belading van vrachtwagens zal ten slotte met de helft verbeteren doordat de nadruk meer gelegd zal worden op de combinatie van transportmiddelen en doordat ernaar gestreefd zal worden dat vrachtwagens na levering niet leeg terugrijden.

People - en respect voor de medewerkers

De kracht van een bedrijf schuilt in de sterkte van haar medewerkers. We streven naar een performant HR-beleid dat voortdurend investeert in de ontwikkeling van de eigen medewerkers, een betere kennisoverdracht en veiligheid op de werkvloer. In het voorbije jaar werd gefocust  op de eerder genomen initiatieven op het vlak van opleidingen en trainingen onze medewerkers; en er werden 6 competency centers opgericht in verschillende domeinen (veiligheid, energie, etc...) die op internationaal niveau best practices uitwisselen.

 

 

Charter Duurzaam Ondernemen

Pinguin Belgium neemt elk jaar deel aan het Charter Duurzaam Ondernemen van de POM West-Vlaanderen.

Het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen is een hulpinstrument om duurzaam ondernemen concreet vorm te geven en te werken aan continue verbetering van de prestaties op milieu, sociaal en economisch vlak.Via het ondertekenen van het Charter engageren wij ons om een actieplan te realiseren rond 10 thema’s:

 

  1. Corporate Governance
  2. Maatschappelijk engagement
  3. Communicatie en dialoog
  4. Mensvriendelijk ondernemen
  5. Risico beheersing
  6. Duurzaam investeren en aankopen
  7. Ketenbeheer
  8. Klimaatverandering en energie
  9. Kwaliteit van de directe leefomgeving
  10. Duurzame logistiek en mobiliteit

Pinguin & duurzaamheid

Download hier de pdf versie van onze duurzaamheidsstrategie en infografiek.